KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

 

Od pátku 13.10.2017 do pondělí 16.10.2017 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.

1x u Obecního úřadu

1x do proluky u Kuntů


ELEKTRO k sběrnému místu zpětného odběru!

PNEU do kontejneru nepatří!

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1.8.2017

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob - neznámý vlastník 

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA SAMOVÝROBOU

Pro zájemce o samovýrobu palivového dřeva z obecního lesa je na úřadě obce zřízen pořadník.

Do pořadníku bude zařazen každý občan starší 18 let s trvalým pobytem v obci Třebešice nebo vlastnící v k.ú. Třebešice nemovitost na základě podání písemné žádosti (žádost obdrží na obecním úřadu).

Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne obecní úřad zájemci místo a druh porostu, ve kterém lze samovýrobu palivového dřeva realizovat.

Žádosti nelze do pořadníku podávat za každou osobu žijící ve společné domácnosti (jedna domácnost = jedna žádost).

Na jednu žádost bude umožněno žadateli vytěžit maximálně 2 prm (1 prm - jeden prostorový metr) palivového dřeva. V případě většího zájmu ZO určí maximální množství palivového dřeva ke zpracování pro jednotlivé zájemce.

Cena za samovýrobu palivového dřeva je stanovena na 100 Kč za 1 pm.

Vyvěšeno:    16.05.2016

 

MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTRO ZAŘÍZENÍ

LEDNIČKY, MRAZÁKY, PRAČKY, SPORÁKY, VYSAVAČE, ŽEHLIČKY, VRTAČKY, BRUSKY, FÉNY, RÁDIA, TELEVIZE, MONITORY, TISKÁRNY, POČÍTAČE, VENTILÁTORY...

"VŠE, CO LZE ZAPOJIT DO ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY, NEBO FUNGUJE NA BATERIE"

POUZE V KOMPLETNÍM STAVU!

V úředních hodinách OÚ nebo info na t: 731 000 871.

 

 

Poplatek za psa v roce 2017

Poplatek za psa je splatný do 31.3.2017.

Poplatek za jednoho psa činí 75,00 Kč, za každého dalšího psa 100,00 Kč - poplatek zaplatit v hotovosti na Obecním úřadě.

Poplatek podléhá oznamovací povinnosti, to znamená, že občan má povinnost oznámit vznik a zánik poplatkové povinnosti - přihlásit nového psa a odhlásit psa, pokud ho už nemá. Na to se mnohdy zapomíná.

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871