DNES Zasedání ZO 8.6.2017 ZRUŠENO. Zasedání přeloženo na úterý 13.6.2017 v 19:30 hod, navržený program

08.06.2017 16:20

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešicesvolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

 

Doba konání:    úterý 13.6.2017 v 19:30 hod

Místo konání:    OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

1)    Zahájení a schválení programu

2)    Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 27.4.2017

2)    Schválení roční účetní závěrky za rok 2016

3)    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2016

4)    Závěrečný účet obce Třebešice za rok 2016

5)    Zákon č. 133/1985 o požární ochraně – uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů ,

       s JPO Divišov

6)    Žádost o dotaci „Středočeský Fond obnovy venkova“

7)    Informování ze zasedání DSO CHOPOS

8)    Různé

Diskuze

Závěr zasedání

 

Vyvěšeno: 31.5.2017    Sejmuto: 8.6.2017

Vyvěšeno: 8.6.2017    Sejmuto: 13.6.2017

Hana Moravcová, starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871