Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných opatření

26.05.2016 17:24
NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále též KVS SVS pro Středočeský kraj) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst.(4) a (7) a § 49 odst.(1) písm.c) zák.č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto nařízení, kterým rozhodla o ukončení mimořádných veterinárních opatření (dále též MVO) k prevenci a tlumení moru včelího plodu (dále též MVP), nařízených na základě Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj č.j. SVS/2015/052037-S o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení moru včelího plodu ze dne 22.5.2015 a v souladu s ustanovením § 17 odst.(1) veterinárního zákona prohlašuje tuto nákazu za zdolanouMVP_Chotysany_Radosovice_BN_ukonceni_MVO_pro_OP

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871