Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

03.10.2017 16:23

ČÍSLO JEDNACÍ:    133100/2017    

DATUM:                3.10.2017

 

 

 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

 

 

Starostka obce Třebešice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

 

OZNAMUJE:

 

1.  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

 

v pátek dne 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  a

v sobotu dne 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

2.  Místem konání voleb ve volebním okrsku Třebešice je volební místnost v přízemí budovy Obecního úřadu v Třebešicích čp. 39.

 

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4.  Každému voliči budou dodány nejméně 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 

5.  Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za případně chybějící, škrtané, poškozené nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

 

Hana Moravcová, starostka obce

 

 

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 3.10.2017.

 

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871