OZNÁMENÍ - REVIZE KOTLŮ do 31.12.2016

10.10.2016 11:00

OZNÁMENÍ - REVIZE KOTLŮ do 31.12.2016

 

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, na každého provozovatele spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění v domácnosti, firmě, provozovně…, v němž se za tímto účelem oxidují pevná paliva, připadá povinnost zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31.12.2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb.).

 

Příslušným kontrolním orgánem pro kontrolu splnění zákonné povinnosti provozovatelů jsou věcně příslušné odbory úřadů obcí s rozšířenou působností. V našem případě Odbor životního prostředí MÚ Benešov.

 

Pro snazší orientaci v problematice níže poskytujeme občanům internetovou adresu, na níž na jediném místě a v ucelené formě mohou získat komplexní informace včetně seznamu s kontakty na odborně způsobilé osoby tyto kontroly provádět.

 

POZOR! Ne každý kontrolor je odborně způsobilý kontrolovat kotle různých výrobců.

 

https://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871