Program zasedání zastupitelstva obce 12.5.2016 v 19.30 hod

04.05.2016 19:28

1)      Zahájení a schválení programu

2)      Schválení účetní závěrky za rok 2015

3)      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2015

4)      Závěrečný účet obce Třebešice za rok 2015

5)      Žádost J.S. o odkoupení části obecního pozemku 1133/2

6)      Žádost J.K. o odkoupení části obecního pozemku 418/2

7)      Změna a doplnění členů kontrolního výboru

8)      Informování o aktuálním stavu Změny č.1 ÚP Třebešice

9)      Informování o aktuálním stavu obecního lesa

10)    Informování o jednání s ČSAD Benešov

11)    Informování ze zasedání CHOPOSu 26.4

Různé

Diskuze

Závěr zasedání

 

Vyvěšeno:      4.5.2016

Sejmuto:      12.5.2016

 

 

KAŽDÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JE VEŘEJNÉ. Srdečně Vás zveme.

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871