Program zasedání zastupitelstva obce 30.12.2015 v 19.30 hod

21.12.2015 17:22

1)   Zahájení a schválení programu

2)   Informace o rezignaci na funkci místostarosty a člena zastupitelstva

3)   Volba místostarosty

4)   Schválení rozpočtu obce na rok 2016

5)   Schválení rozpočtového výhledu na rok 2017 a 2018

6)   Pronájem nebytových prostor - prodejna

7)   Rozpočtové opatření č. 4/2015 – úprava rozpočtu k 31.12.2015

8)   Různé

      8.1) Žádost Okresního sdružení hasičů Benešov o finanční příspěvek

9)   Diskuze

Závěr zasedání

 

 

Vyvěšeno:       21.12.2015

Sejmuto:         30.12.2015

 

 

KAŽDÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JE VEŘEJNÉ. Srdečně Vás zveme.

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871