Program zasedání zastupitelstva obce 4.8.2016 v 19.30 hod

27.07.2016 20:10

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešice, svolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

Doba konání:          čtvrtek 4.8.2016 v 19.30 h

Místo konání:          OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

 

1)     Zahájení a schválení programu

2)     Informování o situaci a stavu „Cesta a veřejné osvětlení za seníkem“

3)     Roční hlavní kontrola dětského hřiště

4)     Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/2016

5)     Různé

         Diskuze

         Závěr zasedání

 

   Vyvěšeno:     27.7.2016

Sejmuto:         4.8.2016

Hana Moravcová

starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871