Zasedání zastupitelstva obce 1.9.2016 v 19.30 hod, navržený program

24.08.2016 14:46

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešice, svolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

Doba konání:          čtvrtek 1.9.2016 v 19.30 h

Místo konání:          OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

 

1)     Zahájení a schválení programu

2)     Projednávání Námitky proti návrhu změny č.1 územního plánu Třebešice – společnost Reality Group a.s.

3)     Návrh Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

4)     Různé

         Diskuze

         Závěr zasedání

 

   Vyvěšeno:     24.8.2016

Sejmuto:         1.9.2016

Hana Moravcová

starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871