Program zasedání zastupitelstva obce 7.4.2016 v 19.30 hod

30.03.2016 19:43

1)     Zahájení a schválení programu

2)     Schválení účetní závěrky za rok 2015

3)     Schválení záměru na odprodej pozemku p.č. 1132/3 o výměře 413 m2 v k.ú. Třebešice

4)     Žádost E.V. o osvobození od poplatku ze vstupného dle OZV 7/2015

5)     Aktuální informace o Změně č.1 ÚP Třebešice

6)     Žádost E.V. a I.V. o zařazení "Změna statusu pozemků p.č. 459/4, 459/3, 459/7, 46/1, 457,         394/3, a část 461 z veřejné zeleně na zeleň soukromou" do Změny č.1 ÚP Třebešice

7)     Návrh na zřízení Věcného břemene - veřejné osvětlení "U seníku"

8)     Rozpočtové opatření č.2/2016

9)     Posunutí dopravního značení "začátek a konec obce" u Bandasáku

10)   Různé

     11)   Diskuze

     Závěr zasedání

 

Vyvěšeno:       30.3.2016

Sejmuto:         7.4.2016

 

KAŽDÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JE VEŘEJNÉ. Srdečně Vás zveme.

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871