Program zasedání zastupitelstva obce 7.7.2016 v 19.30 hod

29.06.2016 17:15

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešice, svolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

Doba konání:          čtvrtek 7.7.2016 v 19.30 h

Místo konání:          OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

 

1)          Zahájení a schválení programu

2)          Schválení záměru na odprodej obecního pozemku p.č. 1133/2

3)          Aktuální informace ke Změně Územního plánu č.1 obce Třebešice

4)          Nabídka společnosti TSProduction

5)          Informování ze zasedání CHOPOSu 24.6.

6)          Různé

Diskuze

Závěr zasedání

 

Vyvěšeno:  29.6.2016

Sejmuto:      7.7.2016

Hana Moravcová

starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871