Usnesení zastupitelstva obce ze dne 7.9.2017

13.09.2017 14:09

Obecní úřad Třebešice

 Třebešice 39, 257 26 Divišov

 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 7.9.2017 

č. 35-8/2017 až 39-8/2017

 

35-7/2017     ZO schvaluje navržený program zasedání.

36-7/2017     ZO rozhodlo o odložení realizace obnovy Barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého na rok 2018 04-05.

37-7/2017     ZO podmínky výběrového řízení vyhlášené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků v majetku státu v k.ú. Třebešice projednalo a rozhodlo 
o účasti Obce Třebešice ve výběrovém řízení.

38-7/2017     ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.

39-7/2017     ZO možnost podat žádost o dotaci na rekonstrukci, opravu a odbahnění nerybochovných rybníků a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí projednalo a podání žádosti o dotaci schvaluje.

 

Bere na vědomí

-   Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů.

-   Informace ze zasedání DSO CHOPOS.

-   Ukončení spolupráce se společností Webnode.

 

Hana Moravcová, starostka obce

 

 

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 13.9.2017.

 

Hana Moravcová, starostka obce

 

 

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 5.9.2017.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871