Veřejná vyhláška MŽP

18.10.2016 19:31

Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace

mezinárodních závazků (dále jen „MŽP“), jako příslušný orgán státní správy ochrany

přírody podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s § 25 a § 172 odst. 1 zákona č.

500/2004 Sb., správní řád, tímto zveřejňuje

 

 

 

 

 

 

návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování

kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod

na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na

území Středočeského kraje.

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MŹP / Č.j. 55942/ENV/16 - 2810/630/16
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Úřední deska od-do: 18.10.2016-3.11.2016

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871