Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20. a 21. října 2017 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

21.08.2017 15:34

ČÍSLO JEDNACÍ:    88100/2017    

DATUM:                21.8.2017

 

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

 

 

 

V souladu s § 14c odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

s t a n o v u j i

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017, minimální počet členů okrskové volební komise takto:

Okrsková volební komise pro volební okrsek Obec Třebešice pro volby do

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je čtyřčlenná.

 

 

Hana Moravcová, starostka obce

 

 

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 21.8.2017.

 

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871