Záměr č. 2/2016 - prodej obecního pozemku

16.05.2016 16:13

Obec Třebešice, v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích v platném znění, vyhlašuje záměr č.2/2016:

Odprodat část obecního pozemku p.č. 1133/2, vedený jako ostatní komunikace/ostatní plocha, v k.ú. obce Třebešice, panu J.Strnadovi za cenu 100,00 Kč/1 m2. Přesná výměra bude upřesněna Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku.

 

Občané mohou uplatnit, dle § 39, odst. 1 Zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, případné námitky proti prodeji obecního pozemku u Obecního úřadu Třebešice do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení. K později podaným námitkám nebude přihlédnuto.

 

Hana Moravcová

starostka

 

Vyvěšeno:    16.05.2016

Sejmuto:      31.05.2016

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871