Zasedání ZO 10.11.2016 v 19:30 hod, navržený program

01.11.2016 14:28

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obcích a obecním zřízení a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle Jednacího řádu ZO Třebešice, čl. VII., bod b)  informuje o konání zasedání ZO Třebešice, svolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

Doba konání:         čtvrtek 10.11.2016 v 19.30 h

Místo konání:         OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

    1)          Zahájení a schválení programu

    2)          Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 29.09.2016

    3)          Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1132/3

    4)          Rozšíření VO

    5)          Hrobové místo č. 119

    6)          Veřejné pohřebiště – poplatky

    7)          Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

    8)          Plán inventur Obce Třebešice pro rok 2016, inventarizační komise

    9)          Zpráva ze zasedání mikroregionu CHOPOS

  10)          POSÁZAVÍ – žádost o podporu aktivit

  11)          Různé

Diskuze

Závěr zasedání

 

Vyvěšeno:   01.11.2016

Sejmuto:     10.11.2016

Hana Moravcová

starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871