Zasedání ZO 11.1.2017 v 19:30 hod, navržený program

04.01.2017 10:30

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle Jednacího řádu ZO Třebešice, čl. VII., bod b)  informuje o konání zasedání ZO Třebešicesvolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

 

Doba konání:         středa 11.1.2017 v 19.30 h

Místo konání:         OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

1)     Zahájení a schválení programu

2)     Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 6.12.2016

3)     Rozhodnutí o námitkách uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu Změny č.1 územního plánu obce Třebešice

4)     Schválení a vydání Změny č.1 územního plánu obce Třebešice

5)     Různé

Diskuze

Závěr zasedání

 

Vyvěšeno: 4.1.2017    Sejmuto: 11.1.2017

Hana Moravcová, starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871