Zasedání ZO 25.7.2017 v 19:30 hod, navržený program

18.07.2017 13:46

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešicesvolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

 

Doba konání:         úterý 25.7.2017 v 19.30 h

Místo konání:         OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

1)    Zahájení a schválení programu

2)    Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 13.6.2017

3)    Renovace barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – výběr dodavatele

4)    Oprava místní komunikace - výběr dodavatele

5)    Různé

Diskuze

Závěr zasedání

 

Vyvěšeno: 18.7.2017    Sejmuto: 25.7.2017

Hana Moravcová, starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871