Zasedání ZO 27.2.2017 v 19:30 hod, navržený program

20.02.2017 19:46

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešicesvolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

 

Doba konání:         pondělí 27.2.2017 v 19.30 h

Místo konání:         OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

1)     Zahájení a schválení programu

2)     Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 26.1.2017

3)     Žádost - občasné parkování

4)     Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

5)     Různé

Diskuze

Závěr zasedání

 

Vyvěšeno: 20.2.2017    Sejmuto: 27.2.2017

Hana Moravcová, starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871