Zasedání ZO 27.4.2017 v 19:30 hod, navržený program

20.04.2017 15:55

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešicesvolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

 

Doba konání:         čtvrtek 27.4.2017 v 19.30 h

Místo konání:         OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

1)    Zahájení a schválení programu

2)    Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 30.3.2017

3)    Žádost SDH Třebešice

4)    Návrh OZV o stanovení společného školského obvodu ZŠ zřízené Městysem Divišov

5)    Návrh OZV o poplatku za komunální odpad

6)    Různé

Diskuze

Závěr zasedání

 

Vyvěšeno: 20.4.2017    Sejmuto: 27.4.2017

Hana Moravcová, starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871