Zasedání ZO 29.09.2016 v 19:30 hod, navržený program

26.09.2016 10:46

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obcích a obecním zřízení a se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dle Jednacího řádu ZO Třebešice, čl. VII., bod b)  informuje o konání zasedání ZO Třebešice, svolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

Doba konání:         čtvrtek 29.9.2016 v 19.30 h

Místo konání:         OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

  1)       Zahájení a schválení programu

  2)       Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 01.09.2016

  3)       Dílčí přezkoumání hospodaření obce

  4)       Aktualizace Směrnic

  5)       Projednání žádosti o dotaci

  6)       Projednání Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace - rekonstrukce Barokní                       výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého a Hřbitovní ohradní zdi a márnice

  7)       Náměty, připomínky, různé

  Diskuze

  Závěr zasedání

 

Vyvěšeno:   26.09.2016

Sejmuto:     29.09.2016

 

Hana Moravcová

starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871