Zasedání ZO 30.3.2017 v 19:30 hod, navržený program

23.03.2017 12:00

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešicesvolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

 

Doba konání:         čtvrtek 30.3.2017 v 19.30 h

Místo konání:         OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

1)     Zahájení a schválení programu

2)     Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 27.2.2017

3)     Návrh oslav „660. let obce - setkání rodáků a přátel Třebešic“ v roce 2018

4)     Mapový podklad „ochranné pásmo zámku Třebešice“

5)     Žádost - občasné parkování čj. 09103/2017/OUT

6)     Žádost o vyjádření k územnímu souhlasu čj. 16103/2017/OUT

7)     Smlouvy o svozu odpadu s TS Vlašim

8)     Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí 

        Sázavy – POSÁZAVÍ

9)     Nabídka společnosti TSProduction.cz

10)   Žádost o odkoupení pozemku čj. 23103/2017/OUT

11)   Źádost o finanční příspěvek čj. 24103/2017/OUT

12)   Různé

Diskuze

Závěr zasedání

 

Vyvěšeno: 23.3.2017    Sejmuto: 30.3.2017

Hana Moravcová, starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871