Zasedání ZO 7.9.2017 v 19:30 hod, navržený program

30.08.2017 19:40

Obec Třebešice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím informuje o konání zasedání ZO Třebešicesvolaného starostkou obce Hanou Moravcovou.

 

Doba konání:         čtvrtek 7.9.2017 v 19.30 h

Místo konání:         OÚ Třebešice


NAVRŽENÝ PROGRAM

1)   Zahájení a schválení programu

2)   Kontrola zápisu ze zasedání ZO dne 25.7.2017

3)   Renovace barokní výklenkové kaple sv. Jana Nepomuckého – výběr dodavatele

4)   Koupě pozemků

5)   Rozpočtové opatření č.3/2017

6)   Různé

Diskuze

Závěr zasedání

 

Vyvěšeno: 30.8.2017    Sejmuto: 7.9.2017

Hana Moravcová, starostka

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871