Historie obce

 

Tam, kde se dnes říká „v Ohradách“, stávala ve XIII. stol. tvrz zvaná Debrník a kolem ní se rozkládala ves Třebešice. Asi čtvrt hodiny na západ od této vsi stojí kostel slohu románského, který je asi tak starý jako tvrz debrnická... (více informací zde

Třebešický mlýn - také "Ješulka" nebo "Bandasův mlýn"

Mlýn stával asi 0,5 km jihozápadně od obce. Období zániku po roce 1950.
 
Mlýn je zachycen těsně před zbořením. Obraz uložen v soukromé sbírce, F. Kusala - 1949.

Barokní zámek Třebešice

"Třebešický zámek je velmi cennou kulturní památkou českého venkova. Jsou v něm dochované konstrukce starší renesanční tvrze a tak lze na památce dokumentovat postupný vývoj panských sídel majitelů vesnice a statku. Zámek je významným dokladem historického a stavebního vývoje od prostší tvrze v pohodlnější zámek ve středověké vesnici." 

vice na www.zamektrebesice.cz.

Kam na výlet

      Rozhledna Špulka na vrchu
Březák u Lbosína
Naučná stezka rytíře
Kryštofa Jana Šice z Divišova
až k hradu Český Šternberk
Hrad Český Šternberk
Zámek Jemniště
Pecínov 
Vrchotovy Janovice
Podblanické muzeum
Zámek Konopiště -
za Františkem Ferdinandem

 

 

O nás

Správní území obce Třebešice se rozkládá na výměře 417,64 ha na jednom katastrálním území Třebešice.

V obci žije 84 obyvatel.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1358. 

 

Symboly obce

Atributy zachycené na znaku a praporu Třebešic spojují připomínku významných majitelů osady.

Věžníkové (1598–1651) jsou zastoupeni erbovním znamením figury psa věžníka.

Pobělohorští Sohierové z Windmühle (náhrobky z let 1657 a 1679 jsou dochovány v místním starobylém kostele Všech svatých), figurou korunky v červeném poli (viz praporec v pravém klenotu jejich erbu).

Poslední majitelé, benediktýni z pražského Emauzského kláštera, jsou prezentování opatskou berlou.

(Miroslav J.V. Pavlů, heraldik)

Římskokatolický kostel Všech svatých

Zakladateli tohoto kostela byli vladykové usedlí na tvrzi Třebešice. Kostel byl postaven v románském slohu a kruhová apsida potvrzuje značnou starobylost. V soupisu kostelů, který nechal první arcibiskup pražský, Arnošt z Pardubic, pořídit někdy kolem r. 1350, je uveden kostel Debrník (ve starých listinách byl kostel uváděn pod tímto jménem) jako farní kostel. (více informací zde).

Pivovar

pivovar byl založen před rokem 1530, zrušen asi roku 1895

 
Na místě zbořeného č.p. 10 stojí dnes č.p. 43 a naproti němu stával pivovar, který se zde připomíná již roku 1603 (založení pivovaru před rokem 1530). Voda k vaření brala se ze studny, která se jmenuje "Barbora". Ta patřila k číslu 10 a nyní k číslu 11. Za to dostávalimajitelé těchto čísel pivo, pro které si chodili do pivovaru s "lineárem" (pravítkem), na němž jim pan starý udělal za máz velký a za žejdlík malý vrub. Když byl lineár popsán, vruby se spočítaly, počet zanesl do knihy, lineár se pořízl a pro pivo se chodilo dále. Roku 1856 uvařeno bylo ve zdejším pivováře 650 věder piva za 2637 zl. (Orth-Sládek - Topografie Čech.)
Pamětní kniha obce Třebešic, 1922-1923

* Záhorové ze Záhoří

* Jan Záhora ze Záhoří

* Jan Lukavecký z Lukavce

* Markvart a Václav st. Věžníkové rytíři z Věžník

* Václav ml. Věžník rytíř z Věžník

* Odolan Věžník rytíř z Věžník

* královská komora

Tomáš Sohier z Windmühle

* Anna Polyxena z Windmühle

* Leopold Jakub Gerard

* Marie Barbora hraběnka z Roggendorfu

* Benediktinský klášter u Nanebevzetí panny Marie v Praze - Emauzích

* Klášter Berounských benediktínů u Nanebevzetí panny Marie v Praze