Důležité informace

Nahlášení pálení

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

 

 

Vyžádejte si ZDARMA "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí" na adrese 

https://www.cetin.cz/dokumentace-site