Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

4 Informace týkající se způsobu třídění a nakládání s odpady v obci
  žádost odpověď
3. Informace týkající se způsobu třídění a nakládání s odpady v obci
  žádost odpověď
2. Žádost o poskytnutí informace - investiční plány
   odpověď 
1. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.2.2017
   žádost  odpověď