Zastupitelstvo obce

Starostka: Hana Moravcová; Tel.: +420 731 000 871
Místostarosta: Václav Khek
   
Kontrolní výbor: Petr Drahota, předseda
Marie Kheková, Marie Macháčková
Tento výbor je obec povinna zřídit dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. Výbor zodpovídá za hospodaření a řádné zacházení s obecním majetkem, vykonává inventury, řídí péči o zeleň a kontroluje změny v obci, zejména "černé" stavby.
   
Finanční výbor: Václav Klokočník, předseda
Petra Bauerová, Lukáš Nesvorný
Tento výbor je obec povinna zřídit dle zákona o obcích č.128/2000 Sb. Výbor zodpovídá za kontrolu hospodaření obce.
   
Účetní:     Marie Kunešová