Rozpočty  

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

   
vyvěšeno: sejmuto dne:
Schválený rozpočet 2017 po technické úpravě    
Technická úprava schváleného rozpočtu obce Třebešice na rok 2017 byla vyvolána novelizací vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, která vyšla ve Sbírce zákonů 30.12.2016, účinnost od 1.1.2017, tedy v době, kdy byl rozpočet obce Třebešice na rok 2017 již schválen. Změna vyhlášky o rozpočtové skladbě se v případě schváleného rozpočtu dotkla položky 1351 - Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů, která byla novelizací vyhlášky o rozpočtové skladbě zrušena. S účinností od 1.1.2017 je v rozpočtové skladbě nová položka 1382 - Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů. V tomto smyslu byl upraven již schválený rozpočet obce Třebešice na rok 2017. V příjmové části byla rozpočtovaná částka 3.500,- Kč přesunuta ze zrušeného závazného ukazatele "položka 1351" na nový závazný ukazatel "položka 1382".
Rozpočtové opatření 3/2017 13.9.2017  
Rozpočtové opatření 2/2017 4.4.2017  
 Rozpočtový výhled na rok 2017  3.2.2017  
Rozpočtové opatření 1/2017 30.1.2017  
Schválený rozpočet na rok 2017 7.12.2016  
 Rozpočet obce Třebešice na rok 2016  31.12.2015 15.1.2016
Rozpočet obce Třebešice na rok 2015 15.12.2014 30.12.2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2015.pdf 19.11.2014 5.12.2014
Návrh rozpočtu obce na rok 2014.pdf 12.12.2013 27.12.2013
Rozpocet_Třebešice2013 (2).xls 13.12.2012 28.12.2012
Rozpocet_ Třeb 2012 konečný.xls 5.1.2012 20.1.2012
Rozpocet II._Třebešice 2012.xls 14.12.2011 29.12.2011
Rozpocet Třebešice 2011.xls 26.10.2010 10.12.2010
Rozpocet Třebešice 2010.pdf 2.1.2010 20.1.2010
Rozpocet Třebešice 2009.doc 1.10.2008 29.12.2008