ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBEŠICE

Vydání: 11.1.2017  /  Nabytí účinnosti: 30.1.2017

 

Usnesení ZO ze dne 11.1.2017 č.1-1/2017 až 3-1/2017
Veřejná vyhláška čj. 06-100/2017/VÝST
Z1 ÚP Třebešice - čistopis 01/2017 včetně odůvodnění
Z1 - HLV 01 Třebešice
Z1 - HLV 02 Třebešice
Z1 - Širší vztahy Třebešice
Z1 - Základní členění území
Z1 - Předpokládané zábory PF

 

ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŠICE

Vydání: 16.8.2010  /  Nabytí účinnosti: 17.9.2010

 

Veřejná vyhláška čj. 1/2010
ÚP Třebešice - textová část
ÚP Třebešice - textová část - odůvodnění
Hlavní výkres
   Základní členění území
Předpokládané zábory půdního fondu
Dopravní a technická infrastruktura
Veřejně prospěšné stavby a opatření
~ Návrh zadání územního plánu