Vyhlášky

03.05.2017 19:47

OZV 2/2017

o poplatku za komunální odpad      Prohlášení plátce poplatku 2017  
03.05.2017 19:39

OZV 1/2017

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy    
10.11.2015 22:30

OZV 9/2015

o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním  
02.03.2015 18:51

Řád veřejného pohřebiště

 
02.03.2015 18:43

OZV 8/2015

o místním poplatku z ubytovací kapacity 
02.03.2015 18:42

OZV 7/2015

o místním poplatku ze vstupného 
02.03.2015 18:41

OZV 6/2015

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství     
02.03.2015 18:39

OZV 5/2015

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 
02.03.2015 18:37

OZV 4/2015

o místním poplatku ze psů 
02.03.2015 18:35

OZV 3/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebešice