Pivovar

pivovar byl založen před rokem 1530, zrušen asi roku 1895 

    * Záhorové ze Záhoří

    * Jan Záhora ze Záhoří

    * Jan Lukavecký z Lukavce

    * Markvart a Václav st. Věžníkové rytíři z Věžník

    * Václav ml. Věžník rytíř z Věžník

    * Odolan Věžník rytíř z Věžník

    * královská komora

    * Tomáš Sohier z Windmühle

    * Anna Polyxena z Windmühle

    * Leopold Jakub Gerard

    * Marie Barbora hraběnka z Roggendorfu

    * Benediktinský klášter u Nanebevzetí panny Marie v Praze - Emauzích

    * Klášter Berounských benediktínů u Nanebevzetí panny Marie v Praze

 
Na místě zbořeného č.p. 10 stojí dnes č.p. 43 a naproti němu stával pivovar, který se zde připomíná již roku 1603 (založení pivovaru před rokem 1530). Voda k vaření brala se ze studny, která se jmenuje "Barbora". Ta patřila k číslu 10 a nyní k číslu 11. Za to dostávalimajitelé těchto čísel pivo, pro které si chodili do pivovaru s "lineárem" (pravítkem), na němž jim pan starý udělal za máz velký a za žejdlík malý vrub. Když byl lineár popsán, vruby se spočítaly, počet zanesl do knihy, lineár se pořízl a pro pivo se chodilo dále. Roku 1856 uvařeno bylo ve zdejším pivováře 650 věder piva za 2637 zl. (Orth-Sládek - Topografie Čech.)
Pamětní kniha obce Třebešic, 1922-1923
 

zpět