Sbor dobrovolných hasičů Třebešice 

 

Sbor dobrovolných hasičů Třebešice založen 14 členy  L.P. 14. 6. 1903
12.6.1904 svěcení hasičské stříkačky
12.6.1921 svěcení hasičské kolny
Od r. 1903 do r. 1921 SDH Třebešice přítomno hašení 15 požárů v obci a okolí.
3.6.1923 konání Župního hasičského sjezdu a cvičení v Třebešicích na památku 25. výročí hasičské župy Divišovské
rok 1925 sbor čítal 30 členů místních obyvatel
rok 1926 zemřel Jan Bandas, 1. starosta sboru
Tímto rokem začíná tradice účasti hasičského sboru na všech pohřbech v obci.
12.12.1926 zimní cvičení s hasičskou stříkačkou
19.7.2936 na schůzi místního sboru dobrovolných hasičů, za účasti továrníka Ebereta z Prahy byla projednána koupě motorové stříkačky za obnos 30 500 Kčs
28.9.1946 účet za 18 pracovních oděvů s čapkami od Václava Cudlína z Divišova
14.12.1965 podána žádost o nákupu nové stříkačky
Jaro 1968 úprava požární zbrojnice - strop, střecha, podlaha. Oprava hráze vodní nádrže
19.12.1970 nákup nových hasičských obleků
5.1.1973 poděkování „IM MEMORIAM“: Fr.Vašíček – 40let, J.Khek – 30let, J.Sysel – 30let,
M.Hampl – 25let
8.2.1973 sběr šrotu po obci za niž byly koupeny nové vycházkové uniformy. Brigáda na výstavbě nové silnice do Býkovic
13.12.1974 projednání nákupu nových hadic a kanistrů
25.6.1978 Khek Jan zvítězil na soutěži v kategorii jednotlivců
16.5.1981 historické vítězství - 1. místo na hasičské soutěži
2.12.19889 projednávání výstavby sušáků na hadice
SDH Třebešice po roce 1989
30.11.2002 příprava na 100. výročí založení místního SDH
14.6.2003 pořádána soutěž ke 100. výročí založení sboru SDH Třeběšice - 3. místo
30.11.2007 založeno dívčí družstvo v počtu 9 členek
23.2.2008 brigáda – čištění místní požární nádrže
17.5.2008 okrsková soutěž Ostředek - 3. místo
16.8.2008 pořádána soutěž se stříkačkami PS 8 ke 105. výročí založení SDH Třebešice, společně se 650 lety Obce - 2. místo
29.11.2008 na valné hromadě obdržel sbor prapor k výročí vzniku SDH
25.4.2009 noční námětové cvičení Třemošnice
27.6.2009 111 let SDH Býkovice – 2. + 6. místo
4.7.2009 PS 8 Třemošnice – 1. místo Ženy
24.4.2010 noční námětové cvičení Ostředek
15.5.2010 Hasičský den Drahňovice
3.7.2010 Čechtice – 3. místo
V roce 2011 nákup nových hasičských obleků.
11.5.2011 námětové cvičení Český Šternberk – doprava  vody na hrad
18.6.2011 Třemošnická 8, účast dvou družstev   – 3. a 5. místo
2.7.2011 Čechtice, účast ženy, muži   – 3. místo Ženy PS-12
V roce 2012 účast sboru na hasičských cvičeních
15.5.2012 Samechov
9.6.2012 Třemošnice
16.6.2012 120 let SDH Bedrč
23.6.2012 Postupice
18.5.2013 pořádána soutěž k 110. výročí založení SDH Třebešice
Podzim 2013 rozpadá se dívčí družstvo.
10.10.2015 Okrskové cvičení Lbosín, rozhledna Špulka
V roce 2015 brigády v obci - likvidace náletových křovin.
28.5.2016 130 let SDH Sázava

 

undefined 

Tato stránka se průběžně upravuje a doplňuje. Děkujeme za pochopení.

 

stránky SDH Třebešice https://www.sdhtrebesice.estranky.cz/

 

zpět